ΦΙΛΟΕΡΓΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Σχετικά με εμάς

Δραστηριότητες

Τέχνη

Αναβίωση, Διάσωση και Εξέλιξη τεχνών που κατά παράδοση ασκούνταν στην περιοχή της Μεσσηνίας

Αθλητισμός

Προαγωγή και Αναβίωση αθλητικών δραστηριοτήτων και αθλημάτων στην αυθεντική τους μορφή

Γεωργία

Βιώσιμη γεωργία και Ανάδειξη του ρόλου του Μεσογειακού Ελαιώνα στην περιβαλλοντική ισορροπία της περιοχής

Οικονομία

Αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος που εισέρχεται δυναμικά στον οικονομικό κύκλο της περιοχής

Πολιτισμός

Ανάδειξη και Προβολή του πολύπλευρου πολιτιστικού δυναμικού της Μεσσηνίας ευρύτερα και του Δήμου μας

w

Ευαισθητοποίηση

Κινητοποίηση και Ευαισθητοποίηση τοπικών φορέων και συλλογικοτήτων σχετικά με την δυναμική του πολιτιστικού

Επιλεγμένα Άρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 5.1.2018

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ΦΙΛΟΕΡΓΟΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑΡΙΑ ΣΤΙΣ 7μμ Η Δ.Ε....

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος » Εrasmus / BRYGOS»

Η ΚΟΙΝΣΕΠ ΦΙΛΟΕΡΓΟΣ για την υλοποίηση της κύριας δράσης της προγράμματος Εrasmus+ με τίτλο: «BRYGOS»: Ανάδειξη παραδοσιακών επαγγελμάτων και πολιτισμικής κληρονομιάς και αριθμό: 2016-2-EL02-KA105-002485, δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς ταξιδιωτικά...