Αθλητισμός

Στόχοι της ΦΙΛΟΕΡΓΟΣ στον τομέα του αθλητισμού: Η αναβίωση αρχαίων, παραδοσιακών και καταργηθέντων ολυμπιακών αθλημάτων σε αντιπαραβολή με στην εμπορευματοποίηση και στον κανιβαλισμό αθλητών και αθλημάτων, αποτελεί προτεραιότητα για την ΚΟΙΝΣΕΠ ΦΙΛΟΕΡΓΟΣ.

Για την άσκηση αυτών των αθλητικών δραστηριοτήτων απαιτείται η δημιουργία ελαφρών υποδομών χαμηλού κόστους που μπορούν να αναπτυχθούν ακόμη και σε πολύ μικρούς οικισμούς, ταυτόχρονα βέβαια μπορούν να  λάβουν χώρα σε στάδια που διαθέτουν της standard υποδομές κλασσικού αθλητισμού.

Παράλληλα είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίηση αρχαίων σταδίων ανακτώντας  έτσι στιγμιαία την αρχική τους χρήση.

Τα ανωτέρω αθλήματα αυτονόητα μπορούν να συνδεθούν με την Αρχαία Μεσσήνη που είναι το καλύτερα διατηρημένο αρχαίο στάδιο ή άλλα αρχαία στάδια που μπορούν να θεωρηθούν λειτουργικά.

Τα ανωτέρω, συνδυάζονται και αναβαθμίζουν και εμψυχώνουν το τουριστικό προϊόν και συντελούν ευθέως στην δημιουργία ροών θεματικού τουρισμού αυξάνοντας το ενδιαφέρον του κοινού και και διευρύνοντας την τουριστική περίοδο.

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Η σελίδα που ζητήσατε δε βρέθηκε. Προσπαθήστε να βελτιώσετε την αναζήτησή σας, ή χρησιμοποιήστε το μενού από πάνω για να εντοπίσετε την ανάρτηση.