ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 5.1.2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 5.1.2018

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ΦΙΛΟΕΡΓΟΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑΡΙΑ ΣΤΙΣ 7μμ Η Δ.Ε....
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος » Εrasmus / BRYGOS»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος » Εrasmus / BRYGOS»

Η ΚΟΙΝΣΕΠ ΦΙΛΟΕΡΓΟΣ για την υλοποίηση της κύριας δράσης της προγράμματος Εrasmus+ με τίτλο: «BRYGOS»: Ανάδειξη παραδοσιακών επαγγελμάτων και πολιτισμικής κληρονομιάς και αριθμό: 2016-2-EL02-KA105-002485, δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς ταξιδιωτικά...