Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος » Εrasmus / BRYGOS»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος » Εrasmus / BRYGOS»

Η ΚΟΙΝΣΕΠ ΦΙΛΟΕΡΓΟΣ για την υλοποίηση της κύριας δράσης της προγράμματος Εrasmus+ με τίτλο: «BRYGOS»: Ανάδειξη παραδοσιακών επαγγελμάτων και πολιτισμικής κληρονομιάς και αριθμό: 2016-2-EL02-KA105-002485, δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς ταξιδιωτικά...