Η  Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ΦΙΛΟΕΡΓΟΣ ιδρύθηκε στα τέλη του 2014 από μία ομάδα Μεσσηνίων με εμπειρία στον χώρο της Αθλητικής Δημοσιογραφίας και ιδιαίτερα του κλασσικού αθλητισμού (Νίκος Τσώνης), των Καλών Τεχνών, της Επικοινωνίας και της Διαφήμισης (Μάρκος Χαρίτος), καθώς και της Γεωργίας (Γιώργος Κόκκινος εκ των ιδρυτών της Ομάδας Παραγωγών Νηλέας), θέτοντας ως κύρια πεδία δραστηριοποίησης:

1. την αναβίωση την διάσωση και την εξέλιξη τεχνών που κατά παράδοση ασκούνταν στην περιοχή της Μεσσηνίας και την διάσωση της σχετικής τεχνογνωσίας που πλέον κινδυνεύει να χαθεί μαζί με τους ελάχιστους υπερήλικες τεχνίτες που ακόμη επιβιώνουν, όπως πχ είναι η τέχνη του πηλού, η σηροτροφία κι οι τέχνες του μεταξιού, τα επαγγέλματα που συνδέονται με το άλογο κλπ,

2. την βιώσιμη γεωργία και ιδιαίτερα την ανάδειξη και την τεκμηρίωση του ρόλου του Μεσογειακού Ελαιώνα στην περιβαλλοντική ισορροπία της περιοχής,

3. την ανάδειξη και την προβολή του πολύπλευρου πολιτιστικού δυναμικού της Μεσσηνίας ευρύτερα και ειδικότερα του Δήμου μας (πολιτισμός του Νέστορα),

4. την προαγωγή ή την αναβίωση αθλητικών δραστηριοτήτων και αθλημάτων στην αυθεντική τους μορφή, με την διοργάνωση σχετικών αγωνιστικών γεγονότων και ειδικότερα με την αναβίωση της χρήσης αρχαίων αθλητικών σταδίων (στάδιο Αρχαίας Μεσσήνης), 

5. συνδυαστικά δε όλα τα προηγούμενα με την περαιτέρω αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος που τα τελευταία χρόνια εισέρχεται δυναμικά στον οικονομικό κύκλο της περιοχής,

6. την κινητοποίηση και την ευαισθητοποίηση τοπικών φορέων και συλλογικοτήτων σχετικά με την δυναμική του πολιτιστικού, του περιβαλλοντικού, του γεωργικού και του τουριστικού αποθέματος της περιοχής διευρύνοντας με τις κατάλληλες δράσεις τον ορίζοντα ή τις προοπτικές και συμβάλλοντας στην προβολή.