Τουρισμός

Η ραγδαία ανάπτυξη του Τουρισμού στην Μεσσηνία και ιδιαίτερα στον Δήμο Πήλου Νέστορος, τα τελευταία χρόνια, επιβάλει την αντίστοιχη καλλιέργεια και ανάπτυξης των απαιτούμενων δεξιοτήτων για την αποδοτική εκμετάλλευση και εξυπηρέτηση της αυξανόμενης ζήτησης του Μεσσηνιακού τουριστικού προϊόντος. Τυπικές και άτυπες δράσεις μάθησης είναι εκ των πραγμάτων αναγκαίες.

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Η σελίδα που ζητήσατε δε βρέθηκε. Προσπαθήστε να βελτιώσετε την αναζήτησή σας, ή χρησιμοποιήστε το μενού από πάνω για να εντοπίσετε την ανάρτηση.