Περιβάλλον

Η ΦΙΛΟΕΡΓΟΣ θεωρεί σημαντική την δημιουργία Υποδομών, Εγκαταστάσεων και την καθιέρωση Γεγονότων Αγωνιστικών, Εκθεσιακών (Διαγωνιστικών ή Επίδειξης) γύρω από τα άλογα τις άμαξες και τα ζώα συντροφιάς, εργασίας ή εκτροφής

Η ΦΙΛΟΕΡΓΟΣ κινείται στην κατεύθυνση της εξέρευσης πόρων για την διενέργεια δράσεων γύρω από το θέμα της διατήρησης και της βιωσιμότητας του Μεσογειακού ελαιώνα με στόχο να αναδειχθούν: τα ποιοτικά πλεονεκτήματα από πλευράς σεβασμού στο ευρύτερο οικοσύστημα μιας περιοχής, στην βιοποικιλότητα, στην διατήρηση της πανίδας και της χλωρίδας, το περιορισμένο ενεργειακό αποτύπωμα, την λελογισμένη χρήση φυτοφαρμάκων και ύδατος για άρδευση, σε αντιπαραβολή με τις νέες υπερεντατικές μορφές ελαιοκαλλιέργειας που κινούνται στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση.

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Η σελίδα που ζητήσατε δε βρέθηκε. Προσπαθήστε να βελτιώσετε την αναζήτησή σας, ή χρησιμοποιήστε το μενού από πάνω για να εντοπίσετε την ανάρτηση.